Cales de Llierca, S.A.

es líder en la producció de carbonat de calci precipitat (PCC), productes de calç i derivats d’alta qualitat.

La nostra empresa pot ser considerada com una de les empreses amb més experiència en el seu camp.


Vídeo promocional

News

Uso del PCC en la industria del papel

Us del PCC a la indústria paperera

13/12/2016

A la indústria del paper s’utilitza Carbonat Càlcic Precipitat (PCC) per a la millora de les propietats del paper. En el procés de fabricació, a les fibres de la fusta se’ls addicionen càrregues minerals i additius per a estabilitzar i donar consistència al paper, que és obtingut amb posterioritat del secat final. El PCC és utilitzat com a filler ja que incrementa el volum i la porositat del paper, a la vegada que proporciona nivells de blancor i opacitat significativament superiors als obtinguts mitjançant l’ús de fillers no sintètics. Gràcies a les mencionades característiques CALPREC PA® és especialment recomenat en papers de baix gramatge que necessiten opacitat.

MENU