Cales de Llierca, S.A.

es líder en la producció de carbonat de calci precipitat (PCC), productes de calç i derivats d’alta qualitat.

La nostra empresa pot ser considerada com una de les empreses amb més experiència en el seu camp.


Vídeo promocional

Paper

paper

La calç en forma d’òxid de calci és utilitzada com a agent regenerador dels reactius utilitzats en el procés de fabricació de pasta de paper.

El carbonat de calci precipitat (CALPREC PA) s’utilitza com a càrrega reforçant (filler) per incrementar el volum i la porositat del paper i per proporcionar nivells de blancor i d’opacitat significativament superiors als obtinguts mitjançant l’ús de filler no sintètics com el carbonat natural (CC) .

Gràcies a les esmentades característiques CALPREC PA és especialment recomanat en papers de baix gramatge que necessitin opacitat.

MENU