Cales de Llierca, S.A.

is a leading producer of Precipitated Calcium Carbonate (PCC), high quality lime and derived products.

Our company can be considered one of the most experienced companies in its field.


Vídeo promocional

Procés

processEl cicle del carbonat de calci precipitat (PCC) comença amb l’extracció de la pedra calcària de la nostra pròpia pedrera. A continuació tenen lloc la calcinació i la hidratació del material seleccionat, que permeten obtenir els diferents tipus de calç viva o hidratada. El cicle es tanca mitjançant la carbonatació de la calç de millor qualitat amb el CO2 generat en l’etapa de calcinació, de manera que s’obté el carbonat de calci precipitat (PCC) específic per a cada aplicació.

 

process-ca

 quarry

Pedrera

L’inici del procés consisteix en l’extracció de mineral de carbonat de calci (pedra calcària) a la pedrera. Després de triturar-la i classificar-la s’obté un material seleccionat que posteriorment és utilitzat en el procés de calcinació.

calcination

Calcinació

L’etapa de calcinació es porta a terme en els forns energèticament més eficients, els forns verticals de dues cisternes de flux paral·lel regeneratiu, on s’obté l’òxid de calci (calç viva). Aquest producte es converteix al seu torn en una matèria primera tant per a les calçs mòltes o micronitzades com per a la resta dels productes fabricats.

hydration

Hidratació

L’apagada de l’òxid de calci es realitza en una hidratadora en continu on s’obté l’hidròxid de calci (calç apagada).

carbonation

Carbonatació

El carbonat de calci precipitat (PCC) específic per a cada aplicació s’obté mitjançant la reacció en condicions fisicoquímiques controlades de l’hidròxid de calci amb el CO2 provinent del procés de calcinació.

rd

R&D

El lideratge s’obté a través de l’aplicació de tecnologies innovadores, la millora dels processos i el desenvolupament de nous productes i serveis.

Cales de Llierca i el Grup Calcinor compten amb equips multidisciplinaris de recerca bàsica, enginyeria de processos aplicada, aliances externes amb centres tecnològics, i col·laboracions amb clients, per tal d’implantar l’estratègia d’R+D.

MENU