Cales de Llierca, S.A.

is a leading producer of Precipitated Calcium Carbonate (PCC), high quality lime and derived products.

Our company can be considered one of the most experienced companies in its field.


Vídeo promocional

Carbonat de calci precipitat (PCC)

Carbonat de calci precipitat (PCC)

El carbonat de calci precipitat (PCC) és el producte més complex de tots els que produïm: cal aplicar-hi controls especials i disposar d’un gran coneixement dels diferents paràmetres relacionats amb la reacció de precipitació i els tractaments posteriors.

Mitjançant la modificació dels paràmetres esmentats, seleccionem amb gran precisió les característiques dels nostres carbonats de calci precipitats (PCC) marca CALPREC específics per a cada aplicació.

Quan es compara el carbonat de calci precipitat (PCC) amb carbonats de calci naturals (GCC), el PCC es diferencia perquè pot:

  • Disposar de partícules de menor mida i més uniformes.
  • Presentar distribucions granulomètriques més estretes i estables.
  • Exercir menor abrasió.
  • Presentar superfícies específiques superiors.
  • Assegurar pureses químiques més elevades.

Addicionalment, el gran avantatge del carbonat de calci precipitat (PCC) CALPREC és la possibilitat de disposar de formes cristal·lines diferents que resulten en propietats físiques adaptades a l’aplicació concreta.

Per exemple, l’opacitat i la blancor del carbonat de calci precipitat (PCC) són característiques importants en certes aplicacions (pintura i paper), mentre que en altres (segelladors) la clau el és comportament reològic. Per tant, els diferents tipus de carbonat de calci precipitat (PCC) CALPREC són diferents entre si i les peculiaritats del seu ús en cada sector han de ser especificades en estreta col·laboració amb els clients.

Carbonat de calci precipitat (PCC) Carbonat de calci precipitat (PCC) Carbonat de calci precipitat (PCC) Foto PA micro Carbonat de calci precipitat (PCC)

 

MENU