Cales de Llierca, S.A.

is a leading producer of Precipitated Calcium Carbonate (PCC), high quality lime and derived products.

Our company can be considered one of the most experienced companies in its field.


Vídeo promocional

Construcció

construction

La calç ha estat des de l’antiguitat un producte àmpliament utilitzat en la construcció. De fet, el morter de calç és l’únic material usat en arquitectura que ha demostrat una permanència de segles, i fins i tot mil·lennis, com exemplifiquen les catedrals medievals i les construccions romanes.

En l’actualitat la calç hidratada (hidròxid de calci) continua sent part integrant de materials constructius com morters preparats, premescles per a escaioles, terres millorats, pintures, asfalts, etc.

La calç viva (òxid de calci) s’utilitza en l’estabilització i millora de sòls argilosos durant la construcció de carreteres, vies fèrries, aeroports, etc. En aquest camp de l’enginyeria civil també ha quedat demostrat que l’addició de calç hidratada (hidròxid de calci) a les mescles asfàltiques per a la construcció de carreteres permet obtenir una millor qualitat i reduir els costos de manteniment.

El carbonat de calci precipitat (PPC) s’integra també en materials de construcció com els perfils de finestres de PVC i els segellants per a la construcció, i en diversos tipus de paviments sintètics per les seves propietats reològiques i la qualitat dels acabats que proporciona.

MENU