Cales de Llierca, S.A.

is a leading producer of Precipitated Calcium Carbonate (PCC), high quality lime and derived products.

Our company can be considered one of the most experienced companies in its field.


Vídeo promocional

News

Construccions romanes

La calç, el secret de la durabilitat de les construccions romanes

31/07/2023

Investigadors del reconegut Institut Tecnològic de Massachusetts -MIT-, i un equip de la Universitat de Harvard, conjuntament amb altres investigadors d’Itàlia i Suïssa han pogut confirmar antigues estratègies de fabricació de formigó a l’antiga Roma, en què la calç és la gran protagonista i culpable de la llarga duració d’aquestes construccions.

En estudiar mostres de formigó romà, els investigadors americans van determinar que les inclusions blanques estaven fetes de diverses formes de carbonat de calci. I l’examen espectroscopi va proporcionar pistes de què aquests s’havien format a temperatures extremes, com era d’esperar de la reacció exotèrmica produïda per l’ús de calç viva (òxid càlcic) en lloc de la calç apagada (hidròxid càlcic) en la barreja. La mescla en calent va ser en realitat la clau de la naturalesa superduradora del formigó.

La calç ha estat des de l’antiguitat un producte àmpliament utilitzat en la construcció. De fet, el morter de cal és l’únic material utilitzat en arquitectura que ha demostrat una permanència de segles i, fins i tot, mil·lennis, exemplificada en les catedrals medievals i en les construccions romanes.

En l’actualitat, la calç hidratada (Hidròxid de Calci) continua essent par integrant de materials constructius com: morters preparats, premescles per a guixos, sòls millorats, pintures, asfalts, etc.

La calç viva (Òxid de Calci) s’utilitza en l’estabilització i millora de sòls argilosos durant la construcció de carreteres, vies ferroviàries, aeroports, etc. En aquest camp de l’enginyeria civil també ha quedat demostrat que l’addició de cal hidratada (Hidròxid de Calci) a les barreges asfàltiques per a la construcció de carreteres permet l’obtenció d’una millor qualitat en les mateixes i la reducció de les seves despeses de manteniment.

El Carbonat de Calci Precipitat (PCC) s’integra igualment en materials de construcció com als perfils de finestres de PVC, segellants per a la construcció, pintures i recobriments arquitectònics, així com en diversos tipus de paviments sintètics, gràcies al conjunt de les propietats que confereix i la qualitat dels acabats que proporciona

MENU