Cales de Llierca, S.A.

es líder en la producció de carbonat de calci precipitat (PCC), productes de calç i derivats d’alta qualitat.

La nostra empresa pot ser considerada com una de les empreses amb més experiència en el seu camp.


Vídeo promocional

News

Impacto ambiental de Cales de Llierca

Cales de Llierca contribueix a disminuir els impactes ambientals

11/03/2019

Cales de Llierca porta a terme accions amb l’objectiu de disminuir els seus impactes ambientals en el marc d’una estratègia ambiental sostinguda a llarg termini.
El nostre sistema de gestió ambiental disposa de la certificació UNE-EN ISO 14.001: 2015.
El desplegament de la nostra estratègia ambiental ha contribuït a la disminució dels impactes ambientals durant l’any 2018:
– Reduint el consum de matèries primeres i emissions de CO2 per tona de producte fabricat en un 2%.
– Augmentant l’ús de biomasses respecte d’altres combustibles sòlids un 4%.
– Utilitzant el 100% de la nostra energia elèctrica de fonts renovables.

MENU