Cales de Llierca, S.A.

es líder en la producció de carbonat de calci precipitat (PCC), productes de calç i derivats d’alta qualitat.

La nostra empresa pot ser considerada com una de les empreses amb més experiència en el seu camp.


Vídeo promocional

Acer i altra metal·lúrgia

steel

L’òxid de calci s’afegeix com a agent escorificant als convertidors (AOD) i als forns elèctrics (EAF) per a la fabricació de l’acer, per retirar les impureses, que poden tenir efectes adversos en la qualitat dels metalls (sílice, sofre i fòsfor).

Subministrem calç viva d’alta puresa i altament reactiva per obtenir el màxim rendiment.

L’òxid de calci s’utilitza igualment en la producció de coure, zinc, plom, plata, níquel, or, urani, etc. primerament per separar les impureses per flotació de les diferents sals metàl·liques, i posteriorment per regular el pH de l’aigua utilitzada al llarg del procés.

Finalment, l’òxid de calci actua com a agent escorificant en la producció d’alumini per retirar la sílice i evitar la formació de compostos aluminosilicosos.

MENU