Cales de Llierca, S.A.

es líder en la producció de carbonat de calci precipitat (PCC), productes de calç i derivats d’alta qualitat.

La nostra empresa pot ser considerada com una de les empreses amb més experiència en el seu camp.


Vídeo promocional

News

Us del PCC a la indústria paperera

13/12/2016

A la indústria del paper s’utilitza Carbonat Càlcic Precipitat (PCC) per a la millora de les propietats del paper. En el procés de fabricació, a les fibres de la fusta se’ls addicionen càrregues minerals i additius per a estabilitzar i donar consistència al paper, que és obtingut amb posterioritat del secat final. El PCC és utilitzat com a filler ja que incrementa el volum i la porositat del paper, a la vegada que proporciona nivells de blancor i opacitat significativament superiors als obtinguts mitjançant l’ús de fillers no sintètics. Gràcies a les mencionades característiques CALPREC PA® és especialment recomenat en papers de baix gramatge que necessiten opacitat.

MENU